Onze missie en visie

Maatschappelijke betrokkenheid in onze regio, met een Bijbelse fundering

Maatschappelijke betrokkenheid stimuleren onder jongeren

Missie

In onze missie laten we zien wat we willen bereiken en wat onze rol daarin is. SGP-jongeren wil jongeren enthousiast maken voor (christelijke) politiek. Natuurlijk dragen we vooral de SGP een warm hart toe.

We zien het als onze rol om jongeren te laten ontwikkelen en te leren hoe je maatschappelijk betrokken kunt zijn. Maar we houden ons ook graag bezig met de thema's waar jij je druk over maakt. Denk bijvoorbeeld aan onderwijs of wonen. Deze zetten we graag op de agenda door bijvoorbeeld mee te doen aan een debat of een opinieartikel te schrijven in een krant.

Samen vormen we SGP-jongeren. Het is ons doel om christelijke politiek in de levens van jongeren te brengen en het voor hen te laten leven.


Visie

Onze uitgangspunten vormen onze visie. Voor SGP-jongeren is Gods Woord de basis van ons (politiek) handelen. De volgende thema's vinden we belangrijk:

  • Het leven is waardevol en door God gegeven;
  • Een kleine overheid, veel ruimte voor burgers;
  • In de maatschappij zijn we er voor elkaar en nemen we verantwoordelijkheid;
  • De regering zorgt voor een stabiele begroting, zodat jongeren ook op de lange termijn uitzicht hebben op woning en werk;
  • We hebben oog voor duurzaamheid en een leefbare aarde.

Wil je meer weten over een van deze thema's of wil je weten wat SGP-jongeren van andere thema's vindt? Neem dan eens een kijkje op de pagina Standpunten.