SGP-jongeren verwerkt persoonsgegevens en andere data. Dat doen we in overeenstemming met de geldende wetgeving. Jouw privacy is belangrijk! Daarom gaan we zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Je kunt in ons privacyreglement vinden wat je van ons kunt verwachten en waar jij recht op hebt.


Privacyreglement

SGP-jongeren verwerkt persoonsgegevens als je de website www.sgpj.nl bezoekt of als je je gegevens invult op een ledenwerfkaartje of machtigingskaart. Denk aan je naam, woonadres, e-mailadres en geboortedatum. Deze gegevens zijn privacygevoelig. SGP-jongeren vindt het zorgvuldig omgaan met deze gegevens erg belangrijk. Daarom houden wij ons bij de verwerking van je persoonsgegevens aan de eisen die vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn. Deze eisen zijn te vinden in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we dat doen en wat ermee gedaan wordt. Het is dus belangrijk om deze verklaring goed door te lezen. Heb je nog vragen over je privacy? Stuur dan een e-mail aan info@sgpj.nl. Je vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord.


Wat willen jullie van me weten?

We willen graag de volgende gegevens van je:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Bankrekeningnummer
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Andere gegevens
  • Informatie over je online gedrag, zoals je IP-adres


Naam, adres en woonplaats

We willen je graag de KLIK en/of de InContact sturen. Hiervoor hebben we je adresgegevens nodig.

Ook hebben we je adresgegevens nodig om je te kunnen identificeren als lid; zo kunnen we laten zien dat we voldoen aan de eis van artikel 3 lid 2 onder b van de Wet financiering politieke partijen. In dit artikel staat onder andere hoeveel leden we nodig hebben om subsidie te kunnen krijgen voor onze organisatie, zodat we de christelijke politiek kunnen steunen en mooie activiteiten kunnen blijven organiseren.

We willen je graag onze e-mailnieuwsbrieven sturen. Hierin laten we je weten waar we mee bezig zijn, of er belangrijk nieuws is en of er binnenkort een activiteit bij jou in de buurt wordt georganiseerd. Omgekeerd kunnen wij zien wat jouw klikgedrag is bij een e-mail. Zo weten we welke statements vaak worden gelezen en wat het percentage is van mensen die zich via e-mail inschrijft voor een leuke activiteit. Je kunt je altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Als je een contactformulier op de website invult of ons een e- mail stuurt, worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e- mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Bankrekeningnummer

Het lidmaatschap van SGP-jongeren kost, afhankelijk van wat je kiest, 5 euro per jaar (vanaf 15 jaar), 12 euro per jaar (vanaf 16 jaar), 10 euro per jaar (als je geen lid wilt worden, maar wel de KLIK wilt ontvangen) of 14,50 euro per jaar (als je geen lid wilt worden, maar wel In Contact wilt ontvangen). Dit bedrag schrijven we elk jaar in maart van je bankrekening af.

Wanneer je tussen de 11 en de 14 jaar oud bent, is je lidmaatschap gratis. We vragen je al wel vast naar je bankrekeningnummer om de overgang van 14 jaar (onbetaald) naar 15 jaar (betaald) zo makkelijk mogelijk te laten verlopen.


Telefoonnummer

We bellen je alleen als het nodig is: wanneer je niet op tijd hebt betaald of wanneer je lidmaatschap verandert. Als je bijvoorbeeld binnenkort 15 jaar wordt, vragen we je of je wilt gaan betalen voor je lidmaatschap.


Geboortedatum

We willen weten hoe oud je bent om te controleren of je jonger bent dan 16 jaar. Volgens artikel 8 van de AVG zijn we dan namelijk verplicht om je ouders om toestemming te vragen voor je lidmaatschap.

Ook moeten we aantonen dat we meer dan honderd leden hebben die niet jonger zijn dan 14 jaar en niet ouder dan 27 jaar om in aanmerking te komen voor subsidie (artikel 3 lid 2 onder b van de Wet financiering politieke partijen).


Andere gegevens

Wanneer we nog meer dingen van je willen weten, moeten we hier apart toestemming voor vragen. Informatie over je online gedrag, zoals je IP-adres. Zie hiervoor de cookieverklaring.


Gebruiken jullie mijn gegevens ook nog ergens anders voor?

Nee, niet zonder dat jij dat weet. Wanneer we je gegevens ergens anders voor gaan gebruiken, laten we dat altijd weten door een aanpassing van het privacybeleid. Controleer deze pagina dus regelmatig. Wanneer we je gegevens voor een heel ander doel gaan gebruiken, moeten we jou daar ook toestemming voor vragen.


Worden mijn gegevens doorgegeven aan anderen, zoals bedrijven?

Wij geven je persoonsgegevens niet aan iemand anders, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit. Je kunt dan denken aan de drukker die de KLIK en InContact verzendt of de ICT-hosting die de website up-to-date moet houden.

In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Als er inderdaad sprake is van fraude of een andere manier waardoor gegevens van jou in handen van anderen komen, informeren we je daar altijd over. En we doen er vooral alles aan om te voorkomen dat dat gebeurt.


Waarom moeten mijn ouders toestemming geven voor mijn lidmaatschap?

Wij moeten ons aan deze eis houden volgens artikel 8 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Jongeren of kinderen onder de 16 jaar worden in de AVG aangeduid als kwetsbare personen. Zij hebben recht op specifieke bescherming omdat niet zeker is dat zij de gevolgen van toestemming al kunnen overzien. Je ouders (of iemand anders die zeggenschap over jou heeft volgens de wet, zoals een voogd) kunnen dit als het goed is wel en kunnen daarin voor jou beslissen. Op de lidmaatschapskaart en de lidmaatschapspagina kun je vinden hoe het geven van toestemming precies werkt.


Zijn mijn persoonsgegevens veilig?

SGP-jongeren vindt het belangrijk dat je persoonsgegevens veilig zijn. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat een beperkte groep mensen bij jouw gegevens kan, alleen als dat echt nodig is. Niet alle SGPJ-vrijwilligers en medewerkers hebben dus toegang tot jouw gegevens. We hebben goede afspraken gemaakt met bijvoorbeeld de drukker van onze bladen, die alleen jouw adresgegevens krijgt om het blad te kunnen versturen en niet bijvoorbeeld je e-mailadres of geboortedatum. Als het niet nodig is om gegevens te delen, doen we dat niet. We zorgen ervoor dat jouw gegevens up-to- date zijn door wijzigingen zo snel mogelijk te verwerken en zorgen ervoor dat dit in een goed beveiligde omgeving gebeurt.


Kan ik mijn persoonsgegevens aanpassen?

Je kunt je persoonsgegevens niet zelf aanpassen. Wij willen dat wel voor je doen als dat nodig is, bijvoorbeeld als je verhuist. Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@sgpj.nl, dan regelen we dat zo snel mogelijk voor je. Let op: wanneer je jonger bent dan 16 jaar, moeten je ouders hier ook toestemming voor geven.


Hoe lang bewaren jullie mijn persoonsgegevens?

Volgens artikel 20 van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) moet SGPJ de persoonsgegevens van leden en donateurs tien jaar bewaren.


Kunnen mijn persoonsgegevens verwijderd worden?

Ja, dat kan. Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@sgpj.nl, dan regelen we dat zo snel mogelijk voor je. Wees je er wel van bewust dat je gegevens mogelijk nog bewaard moeten worden op grond van artikel 20 van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp). Wanneer we je persoonsgegevens hebben verwerkt zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven, geldt deze regel niet volgens artikel 17 van de AVG. Je kunt in je bericht vragen hoe lang je persoonsgegevens nog worden bewaard.


Zijn er nog dingen die ik moet weten?

Links naar websites van anderen

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Denk aan een link naar een artikel van de NOS in een statement. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je gebruik maakt van deze websites.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je aan SGP-jongeren hebt verstrekt op te vragen, zodat je die gemakkelijk aan iemand anders kunt verstrekken. Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@sgpj.nl, dan regelen we dat zo snel mogelijk voor je.

Uitschrijven nieuwsbrief

Onderaan elke nieuwsbrief vind je een mogelijkheid om je uit te schrijven van de nieuwsbrief. Lukt dit niet of kun je de mogelijkheid niet vinden? Neem contact op via het contactformulier of stuur een e-mail naar info@sgpj.nl.


Het privacybeleid is voor het laatst aangepast op 7 september 2022. SGP-jongeren heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Houd deze pagina dus goed in de gaten.