Op 16 februari 2023 organiseerde SGP-jongeren Merwestreek een Debatavond EU. Te gast was Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP). We kijken terug naar een zeer geslaagde avond met interessante inhoud en een scherpe dialoog!


Aanleiding

voor het organiseren van deze avond waren de naderende Europese Parlementsverkiezingen (6 juni). Voor de inhoudelijke uitleg over de Europese Unie, het Parlement, de speerpunten van de SGP en meer was Bert-Jan Ruissen uitgenodigd. We begonnen de avond echter zoals gebruikelijk met een opening met Bijbelgedeelte en psalm (o.l.v. secretaris Julian Bassa), waarna Bert-Jan ons meenam in zijn vakgebied.


De speerpunten

van de SGP voor de verkiezingen zijn: 1) Voor christelijke waarden, 2) Terug naar de kerntaken, 3) Ruimte voor ondernemerschap. Binnen deze drie kernideeën zijn diverse thema's ondergebracht, zo vertelde Bert-Jan. De SGP wil (1) aandacht vragen voor vervolgde christenen, de staat Israël steunen en vrede in het Midden-Oosten bevorderen. Ook wil de partij (2) dat de EU-schulden niet verder worden opgebouwd en dat de EU zich niet bemoeit met beleid rond zorg, onderwijs, cultuur e.d. van lidstaten. En tenslotte moet er (3) verlaging komen van regeldruk, is het van belang zuinig te zijn op Europese landbouw en visserij en moeten er (dringend meer) EU-regels rond AI komen.


Een debat

in Lagerhuisopstelling werd gehouden na de pauze (o.l.v. voorzitter Maurits Verhoeven). De rechterzijde van de zaal (van voren gezien) was het eens met de stelling, de linkerzijde was het ermee oneens. Er kwamen diverse interessante stellingen voorbij, waaronder "Er moet een gezamenlijk Europees leger komen" en "Wolven zijn welkom". De meningen over de stellingen en de daaruit voortvloeiende dialoog zorgden in de zaal voor concentratie, scherpe respons en ook voor plezier. Na enkele stellingen verklaarde Bert-Jan nog kort zijn visie erop.


Achteraf

hebben we nog even gezellig geborreld en nagepraat. Maar niet nadat Bert-Jan voor zijn komst en bijdragen hartelijk bedankt werd door de secretaris, onderstreept met een delicatessenpakket! We vinden het als commissie SGP-jongeren Merwestreek erg mooi om te zien dat er zo'n aandacht was voor de EU-thema's en blikken met genoegen terug op de fervente gesprekken en discussies.


Bekijk hieronder de foto's! O.a. door Sliedrecht24.