Welkom bij Deel 1 van het AZC-blog van SGP-jongeren Merwestreek. Graag leggen we jou in deze serie uit waar het idee voor een opvanglocatie in Sliedrecht vandaan komt, wie de besluiten nemen en wat jij en wij ervan zullen merken in ons (buur)dorp.

Het COA en de Spreidingswet

Zoals we allemaal weten heeft Nederland te maken met enorme vluchtelingenstromen. In 2021 vestigden zich in ons land zo'n 252.528 immigranten, in 2022 waren dat er al ongeveer 401.351 (voorlopig cijfer én hiervan is ook een groot deel Oekraïner). (bron: CBS) Dat is natuurlijk ontzettend veel voor zo'n klein land, dat erg dichtbevolkt is door de meer dan 17,5 miljoen inwoners.

Omdat de huidige asielzoekerscentra en noodopvanglocaties overvol zitten, is het COA voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de capaciteit te vergroten. Dat is hard nodig, want er is nu eenmaal veel extra ruimte nodig voor alle asielzoekers. Dat is duidelijk te zien in het overzicht hiernaast. (bron: COA)

Wat doet het COA? Deze organisatie bestaat sinds 1994 en is een zelfstandig bestuursorgaan dat de volgende taken heeft: asielzoekers onderdak, noodzakelijk goed en begeleiding geven, opvanglocaties regelen en zorgen voor de toestand en veiligheid van die locaties. We merken de laatste tijd echter dat het steeds vaker misgaat rond opvanglocaties van immigranten. Er vindt geweld plaats (wat soms ook verzwegen wordt), veel migranten die Nederland moeten verlaten doen dat niet en er ontstaan steeds meer problemen door tekort aan opvang. Geen wonder dat de plaatsnaam Ter Apel inmiddels een geladen begrip geworden is.

Het kan zo niet verder

Er moet dus verandering komen, want wanneer Nederland immigranten toe blijft laten zonder nieuwe maatregelen zal de asielopvang alleen maar verder vastlopen. Daarom is staatssecretaris Eric van der Burg gekomen met een wetsvoorstel, dat vaak de 'Spreidingswet' wordt genoemd. Het is op dit moment nog een wetsvoorstel, dus nog niet aangenomen als wet, maar de kans is groot dat dit gebeurt.

Wat houdt de Spreidingswet in? Kortgezegd reguleert deze wet dat alle gemeenten in Nederland een verplicht aantal asielzoekers toegewezen krijgt, gebaseerd op de grootte van de gemeente. (bron: Rijksoverheid) Sliedrecht zou met haar 26.000 inwoners uitkomen op ongeveer 100 asielzoekers. (bron: Gemeente SliedrechtOp het moment dat alle gemeenten dit doen, blijven er echter nog wel veel asielzoekers over die geen plek krijgen in ons land. Daarom heeft de staatssecretaris besloten dat alle gemeenten, die vrijwillig extra plekken bieden aan asielzoekers, €2.500 ontvangen per extra asielzoeker die wordt opgevangen. Deze beloning zal echter alleen worden gegeven vóór de maand mei, omdat er in het wetsvoorstel staat dat in de maand mei een verdeling van de extra asielzoekers verplicht wordt. (bron: Rijksoverheid)

Je zou dus kunnen zeggen dat gemeenten allemaal verplicht asielzoekers moeten opvangen, maar als ze nú actie ondernemen en meer asielzoekers opnemen dan tot mei van hen wordt gevraagd, krijgen ze een beloning die vanaf mei niet wordt gegeven.

Ter toelichting

COA: Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Deze instantie vangt asielzoekers op en probeert hen zo goed mogelijk te begeleiden in de Nederlandse samenleving.
Zelfstandig bestuursorgaan (zbo): instantie die meestal openbaar gezag uitvoert maar niet onder een ministerie valt. Een minister is dus niet 'de baas' van het COA. Andere zbo's zijn bijvoorbeeld: KvK, CBS, CBR.